Viktig information från SOS Alarm

Möjligheten att ringa direkt till nödnumret 112 från texttelefon till texttelefon upphör från och med den 1 januari 2023. Anledningen är att SOS Alarm inte har uppdraget
Läs mer

Diskriminering att neka inseminationsbehandling

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har följande gemensamma information att ge om det fall där en enskild individ nekats fertilitets/inseminationsbehandling. Målsägande har ett
Läs mer

Vi har inte råd att förlora en minut till

Debattartikel i Altinget 28 september 2022 Till debattartikeln i Altinget Tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet har länge haft mycket allvarliga brister, särskilt inom arbetslivet. Dagens
Läs mer

Remissvar om skyddsrum

SDR har lämnat ett remissvar på utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). En viktig förutsättning för dövas trygghet och delaktighet är att
Läs mer

Remissvar om nödkommunikation

SDR har lämnat synpunkter på föreslagna Föreskrifter om nödkommunikation från PTS. Vi har uppmärksammat följande två saker i föreskrifterna. Den första är att nödtjänsten, 112, ska kunna
Läs mer

SVT & TV-program på teckenspråk

Åsa Henningsson, förbundsordförande i SDR, ger en sammanfattning från ett möte med SVT Teckenspråk den 15 november. SDR har träffat chefen för SVT Minoritetsspråk, där teckenspråk ingår,
Läs mer