Inför Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag den 6 juni nalkas och därför presenterar vi återigen fjolårets vinnare i tävlingen om den svenska nationalsången på svenskt teckenspråk! I filmen framför Joakim Hagelin
Läs mer

SDR:s förbundsmöte 2022

Livesändningen är nu borttagen. Förbundsmötet 2022 genomförs i Göteborg den 20 till 22 maj. Förbundsmötet är rådgivande och består av ombud från varje distriktsorganisation (länsförbund/länsförening) och anslutna
Läs mer

Utdelning av utmärkelser!

I samband med SDR:s förbundsmöte 2022 i Göteborg delade förbundet ut utmärkelser och uppmärksammade tio personer för deras otroliga och viktiga insatser. Eftersom SDR:s kongress ifjol blev digital
Läs mer

Minoritetsspråkspriset 2022

Idag tilldelades Sveriges Dövas Riksförbund Minoritetsspråkspriset 2022! Priset delas ut av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof) och överlämnades av kulturminister Jeanette Gustafsdotter till SDR:s förbundsordförande
Läs mer

Test av Hesa Fredrik

Här kommer viktig och uppdaterad information om test av ljudlarm ”Hesa Fredrik” som inträffar måndagar kl. 15 fyra gånger om året och hur vi döva får information.
Läs mer

Träffa SDR:s valberedning!

SDR:s valberedning presenterar sig, berättar om sina erfarenheter av föreningslivet och om sitt uppdrag fram till nästa kongress 2025. Valberedningen består av Curt Ljungberg, Maria Sundholm och Petra
Läs mer

Frågor kring tvist om medlemssystem m.m.

Under SDR:s kongress 2017 aktualiserades frågor om utveckling av ett nytt medlemsystem och nya webbplatser. SDR anlitade därefter ett IT-företag för sådant utvecklingsarbete, men upplevde tyvärr många
Läs mer

Projektledare till Syssna på mig!

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) driver frågor och väcker opinion för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter. Vår organisation som har över 3200 medlemmar erbjuder mötesplatser, sprider kunskap
Läs mer