Forskningspolitiskt program 15 september, 2014

 Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk ska utvecklas och ha en tydlig plats inom forskningsvärlden. Vikten av forskning har stor betydelse för att öka kunskapen om
Läs mer