Handlingsprogram 2018-2021: Inledning 25 januari, 2018

Inledning SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska
Läs mer

Handlingsprogram 2018-2021: Minskad fattigdom 25 januari, 2018

Minskad fattigdom Fattigdom kan definieras som brist på valmöjligheter och brist på anständig levnadsstandard. Fattigdom begränsar människors möjlighet till att ha inflytande över sin egen livssituation och
Läs mer