SDR genomgår en omorganisation 12 juni, 2024

Åsa Henningsson, förbundsordförande:  Vi vill ge er information om att förbundet nu genomgår en omorganisation med målet att upprätthålla en ekonomisk hållbarhet samtidigt som förbundets kärnverksamhet –
Läs mer

Almedalen 2024 11 juni, 2024

Träffa oss i Almedalen 2024! SDR finns i Almedalen den 26 till 28 juni 2024 med dessa frågor och representanter. E-post: Se respektive mejladresser nedan Mobiltelefon: 0735-086930
Läs mer

Remiss om reformerad vuxenutbildning 3 juni, 2024

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16). SDR uppskattar att betänkandet omfattar
Läs mer

Dövflagga 31 maj, 2024

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> Dövflagga Sedan 2023 finns en dövflagga
Läs mer

Audism genom livet 31 maj, 2024

  Missa inte vår föreställning som kastar ljus på dövas erfarenheter av utanförskap som uppstått och fortfarande existerar utifrån samhällets syn på vad som är ”normalt”. Vi
Läs mer

Remiss om skärpa krav i sfi 29 maj, 2024

SDR har tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, lämnat ett remissvar på lagrådsremiss om skärpa krav i sfi. Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som
Läs mer

Dövflagga 16 maj, 2024

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> Dövflagga Sedan 2023 finns en dövflagga
Läs mer

Remiss om muntlig förhandling i domstol 15 maj, 2024

SDR har lämnat synpunkter genom ett remissvar om muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol. Vi är starkt positiva till arbetsgruppens förslag om att införliva videoinspelning, något vi tror
Läs mer