Arne Lundquist – Nummer 3 (1999)

Arne Lundquist får SDRs guldtecken för sina mångåriga sportsliga insatser inom dövområdet Han tog initiativ till idrottstävlingar mellan de statliga dövskoloma. Han har verkat hängivet för skolidrottstävlingarna under 30 år med i genomsnitt fyra skolmästerskap i olika grenar varje år. Den modellen av skolidrott spreds med tiden till andra nordiska länder.

Arne har alltid varit idrottsintresserad. År 1967 blev han den förste döve i Sverige som tog gymnastikdirektörsexamen. Han fick sin första anställning som gymnastikdirektör/ lärare på Birgillaskolan i Örebro där han blev kvar i 20 är. De sista 11 åren har Arne varit idrottslärare på Manillaskolan.

Skolidrotten kan vara en god plantskola för kommande utveckling inom dövrörelsen d v s för SDI – SDU och SDR. Ungdomar får en unik möjlighet att träffa andra ungdomar och även döva vuxna och stifta bekantskaper och få nya vänner. Många av dem återfinner vi idag i olika aktiviteter inom dövrörelsen.

På äldre dar ägnar sig Arne mer och mer åt sin favoritsportatt spela golf. Han var en av dem som bildade år 1989 SDG Sällskapet Döva Golfare. l år firar förbundet 10-årsjubileum. Arne är sällskapets ordförande. Dessutom är han ledamot i WDGF-World of Deaf Golf Federation.

Det är en stor glädje för SDR att få överlämna det tredje guldtecknet till Arne Lundquist.