Börje Edwall – Nummer 11 ( 1999)

Börje Edwall är ett lysande exempel på en döv person, som genom ett träget arbete och självstudier utvecklats till en av dövrörelsens ledande personer.

I Stockholmsföreningens styrelse var han under 9 år bl a vice ordförande, sekreterare och ledamot. I SDR:s förbundsstyrelse var han i mellan 1964 och 1986 i olika perioder både suppleant, ledamot och vice ordförande. I början av 70-talet tjänstgjorde Börje som ombudsman hos SDR och för Stockholms dövas förening. Denna tjänst blev så småningom till en heltidsanställning hos Stockholms dövas förening. Som man kan se i boken ”En syskonskara” skedde en enorm utveckling på Stockholmsföreningen under dessa år med bl a Solbacken och Dövas hus.

Under åren i SDRs styrelse representerade Börje förbundet i många sammanhang, som t ex Statens Handikappråd, Handikapporganisationernas Centralkommitté (HCK) och Handikapporganisationernas biståndsstiftelse (SHIA). Under 80-talet tjänstgjorde Börje som dövblindkonsulent på länsskolnämnden i Stockholm, fram till 1991.

Det var också Börje som tog initiativ till att det blev ett daghem på samma gård som Dövas hus. Man kan möta döva barn ute på gården då man ska besöka Dövas hus och det är en mycket trevlig upplevelse. Under 45 år har Börje ägnat sin tid åt dövrörelsen, vilket vi alla haft glädje av och därför vill SDR tilldela honom den elfte Kruthmedaljen.