Christa Ekholm – Nummer 26 (2013)

Christa Ekholm har gjort ovärderliga insatser för teckenspråkets ställning i Sverige. Christa var ledamot i SDRs förbundsstyrelse mellan 1982 – 1986, de första åren som suppleant. Därefter började hon arbeta hos SDR och under Christas kompetenta ledning började produktionen av läromedel för teckenspråksundervisning för vuxna att komma igång och utvecklas. Innan Christa gick i pension lyckades hon förändra kyrkans attityd till teckenspråket; att predikningar i dövkyrkan skulle ske på teckenspråk och inte på tecknad svenska. Christa var också en av initiativtagarna till Solbackens teckenspråkskurser för föräldrar till döva barn. Det var föregångaren till TUFF – teckenspråksutbildning för föräldrar, som senare blev nationell angelägenhet.