Christer Leljevahl – Nummer 1 (1995)

Christer Leljevahl får SDR:s första Guldtecken för sina mångåriga kulturella insatser inom dövområdet. Han har sedan 1959 fungerat som arkivförvaltare, haft en lång rad revisionsuppdrag, varit kassör i SDI och även truppledare för såväl skidtrupper vid världsspelen 1949, 1953, 1955 och 1959 som för bowlingtruppen vid EM-bowlingen i Amsterdam 1984. Han fungerade också 89/90 som ordförande i organisationskommittén för EM-bowlingen i Malmö. Christer Leljevahl har fått utmärkelser från Finlands och Sveriges Dövas Idrottsförbund samt Svenska Bowlingförbundet. Han är ständig ledamot i SDF och i Stockholms Dövas Bridgeklubb, som han också var med och startade.