Filip Burman och Mindy Drapsa – Nummer 20 (2013)

Filip Burman och Mindy Drapsa är två unga döva filmmakare som har förverkligat sin vision att berika människor och samhälle med teckenspråk och teckenspråkiga produktioner. TV-serien anders.se blev banbrytande genom att vara Sveriges första TV-serie på teckenspråk, helt utan ljud men med svensk och engelsk text. Den producerades med små ekonomiska resurser och stor del ideellt arbete, tillsammans med flera unga döva aktörer och visades upp i två säsonger i sammanlagt 16 avsnitt. Anders.se visade upp många igenkännande karaktärer och speglade samhällets normer på svenskt teckenspråk. Alla kunde känna igen sig med ett leende. Med anders.se och den senare informationsfilmen ”Jag ser vad mitt barn säger” visar Filip och Mindy att de är goda förebilder för andra unga döva genom att på ett både modigt och professionellt sätt anta nya utmaningar och förverkliga sina drömmar.