Gert Nilsson – Nummer 10 (2005)

Gert Nilsson föddes i snapphanebyn Hylta i Östra Göinge kommun 1936 som sjätte barn i en syskonskara på åtta. Gert återvände till barndomstrakterna i Östra Göinge efter avslutad skolgång och arbetade då inom metallindustrin. Gert blev medlem i Dövas Förening i Kristianstad 1952, då han som ensam döv ute på landet sökte efter en gemenskap. Vad Gert minns från 1950-talet var att det ordnades roliga och intressanta föreläsningar och badresor till Åhus.

Gert kom in i styrelsen i Kristianstads Dövas Förening 1955 och har haft flera styrelseuppdrag fram till idag. Gert Nilsson är den som suttit längst i styrelsen av alla under föreningens 50-åriga tillvaro. Förutom att ha varit verksam i föreningen i många år var Gert också styrelseledamot i SDR i mer än 12 år. Gert arbetade i tio år som ombudsman för döva hos ABF Skåne i Landskrona. Gert Nilsson har i flera år suttit i Skånes Dövas Länsförbunds styrelse som kassör. Gert var också en av de tre stiftarna till DIK Crian, som fortfarande är verksam.

Gert har bidragit till medlemsvård av god kvalitet, genom att i föreningen ordna Luciafester, ålagillen, sillsexor och surströmmingsfester. Gert är en skåning som i många år spridit glädje, kunskap och lugn i dövrörelsen och det är med stor glädje SDR tilldelar Gert Nilsson Guldtecken nummer 10.