Gull-Britt Engdahl – Nummer 18 (2013)

Gull-Britt Engdahl är hörande och har växt upp med döva föräldrar. Hon är en kulturpersonlighet som på ett unikt sätt bidragit till kunskapsspridningen om svenskt teckenspråk, både som teckenspråkstolk och som dövkonsulent. Gull-Britt har också gjort fina ideella insatser, bl.a. som ledare i Teckenkören i början av 80-talet. Det blev populärt bland Göteborgsföretag att anlita Teckenkören till personalfester, och kören deltog också i kommunens olika aktiviteter, och det svenska teckenspråket fick därigenom fin uppmärksamhet. Gull-Britt är än idag en eldsjäl som verkar för bevarandet av Göteborgs Dövas Förenings fritids- och semesteranläggning. Det är till stor del tack vare Gull-Britts stora hjärta och omsorg som Solhem fortsätter vara en välmående och välbesökt sommaranläggning på Björkö.