Gunilla Wågström Lundqvist – Nummer 6 (2002)

Gunilla Wågström Lundqvist en av grundarna till Tyst Teater och har arbetat med dem under flera år. Gunilla var i USA under åren 1974-1975 och spelade med National Theatre of the Deaf. Gunilla arbetade hos Dövas TV under några år och började sedan som producent hos Utbildningsradion och arbetar där än idag. Gunilla har bland annat gjort ett program om Världsspelen i Los Angeles 1985, programserierna NU för unga döva och Dövas Historia.

Gunilla har föredömligt arbetat med Deaf Arts Now som arrangerades av Stockholms dövas förening under åren 1999 och 2001. Hon var initiativtagare och aktiv i arbetet med Filmfestivalen för döva som äger rum varje år i Stockholm. Gunilla Wågström Lundquist har ett genuint kulturintresse och har verkat för att döva ska få kultur precis som alla andra. Hennes engagemang och stora kulturkompetens är en styrka för dövrörelsen.

För allt detta dövkulturella arbete och fortsatta engagemang vill SDR visa sin stora uppskattning genom att ge Gunilla Wågström Lundquist Guldtecken nummer sex.