Gunnar Hellström – Nummer 27 (2013)

Gunnar Hellström har gjort en banbrytande utveckling av bildtelefoniteknologi. Idag är videokommunikation väletablerad och tillhör den självklara vardagen hos många döva. Gunnar har också gjort en stor insats för standardisering av texttelefonkommunikation i Europa, och också fått en utmärkelse ”Outstanding REACH112 Award” för sina insatser för ett tillgängligare 112 nummer i Europa. Gunnar är specialiserad på telekom och informationsteknologi med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som specifikt område. Gunnar har spelat en avgörande roll för skapandet av internationella normer för tillgängliga teletjänster, texttelefoni, trådlös multimedia och videokommunikation för teckenspråkiga.