Gunnel Backenroth – Nummer 25 (2013)

Gunnel Backenroth blev pionjär inom det psykosociala området för döva under 70- och 80-talen när hon öppnade möjligheten för döva att träffas i grupp och samtala om svåra ämnen. Gunnel har under många år varit verksam vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Hon har under sin långa karriär initierat och lett många forskningsprojekt som alla haft utgångspunkt i dövas psykosociala situation. Det har handlat om dövas sociala nätverk, kristerapi för föräldrar till döva barn, rehabilitering av psykosocialt isolerade döva, dövt ledarskap samt sociala relationer inom arbetsgrupper och vägen till integrering inom arbetslivet. Gunnels forskning har på ett positivt sätt bidragit till större förståelse och förbättring av dövas psykosociala situation.