Gunnel Sträng – Nummer 15 (2002)

Gunnel Strängs föräldrar var döva. Och på den vägen….
Gunnel Sträng har arbetat intressepolitiskt hos SDR i mer än 17 år. Gunnel har som politisk sekreterare flyttat fram SDR:s positioner på riksplanet – och det har varit bra för alla döva. Ett rikt nätverk med regering, departement och riksdag byggdes upp av Gunnel. Tolkutredningen 1991 var en av de stora frågorna Gunnel arbetade med.

Gunnel hade ett stort engagemang för skolfrågor och språket. Rätten till teckenspråk i förskolan, skolan och rätten till teckenspråkstolkar samt arbetet för teckenspråkets status. Utifrån denna plattform har Gunnel jobbat och lobbat politiskt. Riksdagsbeslutet den 22/2 2001 – om att stärka teckenspråkets ställning – är en av Gunnels stora verk. Detta beslut kom till tack vare Gunnels outtröttliga förarbete.

Gunnel har arrangerat flera viktiga konferenser varav den viktigaste och mest uppmärksammade var den internationella tvåspråkighetskonferensen i Stockholm 1993. För detta fick Gunnel en WFD-medalj i Wien 1995. Gunnel var en taktiker. Hon använde samverkan och samarbete med andra för att forcera dövas frågor. Gunnel har sett till att SDR nämns med stor respekt i maktens korridorer.

SDR är imponerad över den bredd, kraft och det engagemang som finns hos Gunnel och vill med stort nöje tilldela Kruthmedalj nummer 15 till Gunnel Sträng.