Inger Ahlgren – Nummer 7 (1995)

Docent Inger Ahlgren är universitetslektor i teckenspråk på institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Hon började arbeta på universitetet 1969. 1975 startade hon forskningsprojektet ”Tidig kognitiv utveckling hos döva och gravt hörselskadade barn” som blev av stor betydelse för framförallt döva barn.

Tack vare Inger Ahlgren startade ett daghem enbart för döva på Skeppargatan i Stockholm, liksom lördagsskolan vid universitetet.

Liksom Brita Bergman hade och har Inger Ahlgren döva medarbetare på universitetet. Det är också mycket tack vare Inger Ahlgren som den första kursen i och på teckenspråk började på Stockholms universitet 1980. Inger Ahlgren har mycket aktivt arbetat för att skapa ”Dövas Universitet”, ”DU universitetet” där många döva och andra som arbetar med teckenspråk fått sin utbildning. I Sverige genomfördes 1993 en internationell tvåspråkighetskonferens som det talas om än idag. På denna konferens fick många länder kunskap om teckenspråk och tvåspråkighet. Detta tack vare den insats som Inger Ahlgren tillsammans med Gunnel Sträng gjorde för att göra konferensen lärorik. För detta fick båda WFD:s medalj vid kongressen i Wien 1995.

Inger Ahlgrens insatser för teckenspråkets erkännande som språk och hennes insatser för att skapa ”DU-universitet” är ett arbete som kommer alla döva i vårt land tillgodo och som ger döva i andra länder hopp för framtiden. Utöver allt detta ställer också Inger Ahlgren i olika sammanhang upp för att stödja den verksamhet som dövföreningarna bedriver.