Ingvar Edwall – Nummer 15 (2009)

Ingen är så starkt förknippad med SDR som Ingvar Edwall. För många är han Mr SDR.

Dövrörelsen har alltid varit hans hjärtebarn. Listan över Ingvars alla arbetsuppgifter och uppdrag hos SDR mellan åren 1977 och 1990 är lång, så lång att allt inte får plats här.

Ingvar arbetade hos SDR som föreningskonsulent från 1977 till 1988. Han var mycket ute på fältet och många undrade var han bodde. Ingvar svarade: ”Jag bor i Sverige och tvättstugan är i Leksand”. Han besökte nästan alla dövföreningar i landet. Ingvar Edwall har följt SDR sedan 1960 fram till idag. Han har suttit i SDR:s styrelse 1992 – 2005.

Ingvar är mest stolt över att Lars Kruth uppmuntrade honom att ta på sig uppdrag som var utmanande för SDR:s framtid. Han var bl a med i en videogramsutredning som ledde fram till bildandet av Dövas TV. Han satt i Västanviks skolstyrelse från 1978 fram till 1990. Ingvar var också med i Dövas Nordiska Råd, från 1978 till 1986.

Efter lärarhögskolan i Linköping blev han folkhögskolelärare på Västanviks Folkhögskola 1990 och hade ansvar för Europalinjen och Internationella linjen 1991 – 1994. Han var i Nicaragua i fyra månader som biståndsrådgivare till ANSNIC och är mycket stolt över att ANSNIC utvecklats till en stark organisation.

Det är med stor glädje SDR tilldelar Ingvar Edwall Guldtecken nr 15 för hans mångåriga och stora insatser för döva nationellt och internationellt.