Ingvar Johansson – Nummer 11 (2005)

Ingvar Johansson är vad man kan kalla, en äkta gräsrot. Hans engagemang för döva, både inom och utanför dövföreningen, har haft stor betydelse för många. Döva och deras livssituation både i Jönköpings län och i Sverige har engagerat Ingvar väldigt starkt. Ingvar har varit ledamot i det kommunala handikapprådet och länshandikapprådet under flera år, och hans goda kontakter med politiker har bidragit till en positiv utveckling för dövas situation i hemlänet. Ingvar har även varit ledamot och ordförande i Vätterbygdens Dövas Förening sedan 1963 och är fortfarande aktiv i styrelsen.
Han har värnat om dövas sommarställe i Jönköpings län, Västersol, där han lagt ner många timmar.

Ingvar har alltid företrätt och försvarat de svaga grupperna i dövrörelsen. Han har sett till att döva mått bra utifrån sin egen situation. Ingvar säger inte nej utan oftast säger han – jag ska försöka. Under hans nio år i SDR:s förbundsstyrelse har gräsrotsfrågor lyfts upp på ett föredömligt sätt. Många gånger har Ingvar, medvetet eller omedvetet, förhindrat att SDR fjärmat sig från gräsrötterna.

För detta engagemang för döva och föreningslivet på gräsrotsnivå vill SDR visa sin stora uppskattning genom att tilldela Ingvar Johansson Guldtecken nr 11.