Johnny Schelander – Nummer 12 (2005)

Johnny Schelander växte upp i Kumla under andra världskriget. Johnny fick, efter skolgången i Örebro, arbete och utbildning på en skofabrik i Kumla. Efter 15 år på skofabriken började han arbeta på Birgittaskolan i Örebro. Han arbetade också som elevvårdskonsulent på Bilbergska gården i flera år. Johnny kom sedan tillbaka till Birgittaskolan där han bland annat arbetade som vårdare och teckenspråkslärare.
Johnny har i många år fungerat som sekreterare inom dövföreningen och idrottsföreningen i Örebro. Hans plattform är dövföreningen med dess medlemsvård och intressepolitiska verksamhet. Han har varit aktiv i KHR i flera år. Han var den som startade medlemstidningen Månadsbladet 1970 då han ansåg att det var viktigt att dövrörelsen i Örebro fick information om lokala händelser och kommande program. Månadsbladet ges ut än idag. Johnny var med och bildade Örebro Dövas Ungdomsklubb 1967.

Han kämpade i sju år för att få SJ att sätta upp monitorer på Örebro centralstation så att döva skulle få information om tågtider m m. Detta gav resultat 1987, då monitorerna sattes upp. Johnny är nu aktiv inom Örebro Dövas Pensionärsförening och har arbetat mycket med kontakter kring äldreomsorgen inom Örebro Kommun.

Det är med stor glädje SDR tilldelar Johnny Schelander Guldtecken nummer 12 för hans mångåriga och ansvarsfulla insatser inom dövrörelsen.