Karin Rönnmark – Nummer 22 (2017)

Karin Rönnmark titulerades som kulturtolk efter deltagande på den första tolkutbildningen i Sverige 1969. Men redan 1966 anställdes hon på SDR och inom kultur- och teaterverksamheten byggde hon broar mellan döva och hörande genom att vara skuggtolk. Ett av hennes uppdrag i kulturella sammanhang var att taltolka alla föreställningar av välkända ”Omvända världen” som visades ett 80-tal gånger runt om i Sverige och Norden. Som barn till döva föräldrar har hon också haft ett engagemang för och varit aktiv inom flera CODA-frågor samt organisationen för denna målgrupp. Hon är en av initiativtagarna till bildandet av en förening för teckenspråkstolkar 1969 och föreningen hette då Dövtolkföreningen, numera Sveriges Teckenspråkstolkars Förening, STTF. Karin Rönnmark var också en av dem som bildade tolkverksamheten i Örebro 1977, vilket sedan utvecklades till en av Europas största tolkversamheter.