Karl-Gösta Sjöberg – Nummer 14 (2009)

Karl-Gösta Sjöberg föddes 1935 i Smedsbyn utanför Boden. Han gick i dövskolan i Härnösand, och därefter i yrkesskolan i Vänersborg. Där utbildade han sig till typograf, vilket han sen arbetade som i Vänersborg. Under denna tid var han aktiv i Trollhättans Dövas Förening och hade olika funktioner fram till 1960. Därefter gick flyttlasset till Piteå, och arbete hos Piteå Tidningen fram till pensioneringen 1997.

I mer än 40 år har Karl-Gösta Sjöberg engagerat sig i styrelsearbete. Han har suttit i SDR:s styrelse under åren 1972 – 1978, varit sekreterare, kassör och ordförande i Södra Norrbottens Dövas Förening och sekreterare och kassör i Norrbottens Dövas Teckenspråksförening (tidigare Norrbottens Dövas länsförbund).

Trundögården har legat honom varmt om hjärtat. Han var med och startade verksamheten och har hållit den vid liv i många år, med uppdrag som ordförande och kassör. Karl-Göstas goda och nära lokalpolitiska kontakter har på många sätt gynnat döva i Norrbotten. Hans noggrannhet och stora kunskaper i bokföring och ekonomi har varit en styrka i föreningssammanhang.

För det stora och ansvarsfulla engagemanget för döva och föreningslivet vill SDR visa sin stora uppskattning genom att ge Karl-Gösta Sjöberg Guldtecken nr 14.