Osvald Dahlgren – Nummer 3 (1992)

Osvald Dahlgren började efter skolans slut 1927 sitt långa yrkesliv som typograf i Bonniers bokförlag. Osvald Dahlgren blev tidigt toppidrottsman och deltog i Världsspelen för döva i London 1935. Fot- och fjällvandring, skidåkning och orientering är fortfarande hans passion.

I övre tonåren började Osvald Dahlgren sitt föreningsliv som sekreterare i IK Hephata. Han avslutar föreningskarriären genom att dra sig tillbaka från sekreterartjänsten i Stockholms dövas pensionärsförening vid årsmötet i år. Under Osvalds 58-åriga arbete i dövas organisationers tjänst har han varit sekreterare i IK Hephata, Stockholms dövas förening och Nordiska dövas idrottsförbund. I många år var han sekreterare och sedermera ordförande i Sveriges Dövas Idrottsförbund, vars hedersordförande han ännu är. Osvald var ledamot i Comité International des Sports des Sourds 46 – 67 och generalsekreterare 67 – 73, därtill ledamot i SDR och kyrkonämnden för döva.

Han var Sveriges första döva kyrkvärd och han är även hedersledamot i Stockholms dövas förening och IK Hephata.
1968 erhöll han Patriotiska sällskapets medalj i samband med Stockholms dövas förenings 100-årsjubileum.