Lars Kruth – Nummer 1 (1989)

Lars Kruth är en av dövrörelsens största pionjärer genom tiderna.

Lars Kruth föddes i Näs i Jämtland 1920 och blev döv vid 11 års ålder. Han fortsatte i sin gamla klass i ett år, utan att kunna delta i undervisningen, innan han kom till dövskolan i Härnösand. Efter grundskolan läste Lars på sin realexamen, samtidigt som han arbetade i skogen. Han arbetade även inom jordbruk och var rättare innan han utbildade sig till möbelsnickare vid yrkesskolan för döva pojkar i Vänersborg.

Mellan 1940 och 1967 arbetade han som möbelsnickare och de sista åren var han samtidigt ordförande i SDR. 1967 anställdes han av förbundet som studiekonsulent. 1979 blev han förbundssekreterare och 1983 valdes han åter till ordförande. Fram till kongressen 1989 ingick han i SDR:s styrelse och han har ännu uppdrag i förbundet, bl a i pensionärsrådet. 1980 utnämndes Lars Kruth till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Få, eller ingen, har som Lars Kruth kämpat för dövas rätt till utbildning på sitt eget språk, teckenspråket.