Lars-Åke Wikström – Nummer 24 (2009)

En rebell från Seskarö i Tornedalen. Så skulle man kunna beskriva Lars-Åke Wikström, även kallad Låw.
Han föddes 1943 i en tvåspråkig familj där det talades både finska och svenska. Genom detta fick han tidigt insikt i språkligt förtryck, på den tiden av finska och senare av teckenspråk. Låw är ett välkänt namn både bland döva i Sverige och också långt utanför Sveriges gränser. Hans gärningar för teckenspråket och döva är många och stora. Det språkpolitiska arbetet kring teckenspråk och tvåspråkighet har varit hans huvudsakliga hjärtefrågor.

Låw var en av de första döva i Sverige som tog studentexamen. Det öppnade flera dörrar. Hans motto var ”Döva kan” och ”Döva vet bäst om döva”. På 1970-talet initierade han dövmedvetanderörelsen i Sverige, som sedan också spreds i Europa.

Han har suttit i SDR:s styrelse i 25 år, varav 17 år som förbundsordförande. Detta är rekord inom SDR. Han har också suttit i WFD:s (Dövas världsförbunds) styrelse i 16 år och varit aktiv i Dövas Nordiska Råds styrelse i 29 år.
Hans engagemang för döva och teckenspråket har varit stort. Låw har en enastående förmåga att engagera åhörare och tala för dövas sak och teckenspråket inför beslutsfattare och politiker. Hans pedagogik var och är lysande. Ingen politiker eller åhörare var oberörd efter ett möte med Låw.

Det är med stor glädje SDR vill ge Kruthmedalj nr 24 till Lars-Åke Wikström för hans mångåriga och banbrytande insatser för döva och teckenspråket – nationellt och internationellt.