Lars-Erik och Christina Lundh – Nummer 4 (1999)

Lars-Erik (Lasse) och Christina (Tina) Lundh har ägnat nästan hela sitt liv åt döva barn och ungdomar. Lasse är dövlärare på Birgittaskolans högstadium i Örebro. Tina är kurator på barn- och ungdomsrehabiliteringen i Örebro.

När paret flyttade till Örebro 1972 anställdes Tina som elevvåningsföreståndare för Birgittaskolan. Det innebar att familjen haft upp till fem ungdomar boende i sitt hem. Numera har man övergått till att vara veckohem. Båda boendeformerna kräver socialt engagemang och intresse från hela familjen.
Makarna utbildade sig till övervakare och har också varit aktiva inom kriminalvården. De har också fungerat som familjehem åt ett par ungdomar, förutom de egna barnen. De har engagerat sig mycket för ungdomar med särskilda behov. Det har varit ungdomar som haft en tuff och svår uppväxt med sociala problem, relationsstörningar, invandrarbakgrund, kommunikationssvårigheter, mobbning och missbruk. För att skapa debatt och förebygga missbruk har Lasse medverkat till flera filmer bl a ”Ska vi ha fest ikväll?” och ”Mobbning”. Tillsammans skrev Lasse och Tina ”De förlorade åren”. Samtliga har producerats av det som idag heter Dövas TV.

För sina många och viktiga ideella insatser finner SDR det värdefullt att belöna dem med ett delat fjärde Guldtecken. Var och en får ett eget bevis på utmärkelsen.