Lars Ohlson – Nummer 13 (2002)

Lars Ohlson var den förste läraren tillika föreståndare på Blockhusudden. Han trodde på döva, att de kan gå vidare i sina teoretiska studier. Lars var en av de engagerade pedagogiska pionjärerna som planerade en utbildning som skulle efterlikna hörandes undervisning. Såg till att skolan senare fick examensrätt, efter elevernas önskemål. Det kallar vi för elevdemokrati!

Lars Ohlson använde gärna tecken som stöd till talet när skolöverstyrelsen inte fanns på plats. Hans pedagogiska utstrålning engagerade eleverna. Lars Ohlson fortsatte kampen för dövas rätt till likvärdig utbildning. Han var med och startade försöksverksamhet med utbildning på gymnasienivå i Örebro fr o m läsåret 1967/68. Lars Ohlson var pionjären på Blockhusudden och i Örebro! Förde en kamp och använde motståndets vindar till en kraft i tron på en vidareutbildning för döva.

Lars Ohlson var inte bara en bra pedagog utan han tog också ett socialt ansvar genom att se till att elevernas boende och fritid fungerade. Citat från Lars Ohlsons förord i boken ”Skolan på Blockhusudden”: ”Mycket positivt har hänt inom dövvärlden seden 1950-talet. En hel del av innovationerna har skapat historia. Skolan på Blockhusudden är en bit av dövas historia.” Så sant! SDR vill med stor glädje tilldela Lars Ohlson Kruthmedalj nummer 13.