Lennart Tjärnström – Nummer 21 (2017)

Lennart Tjärnström är utbildad målare och var aktiv i Örnsköldsviks Dövas Förening, bl.a. som ordförande. Han fick erbjudande från Sveriges Dövas Riksförbund att börja arbeta som journalist på dåvarande SDR-kontakt. Som verksam journalist och redaktör för förbundets medlemstidning 1980 till 2008 har han bevakat dövas frågor och träffat en rad döva från hela Sverige men också ute i världen. Han har visat sig ha en enastående förmåga att skildra döva personers livssituation ur journalistiskt perspektiv. Efter sin tjänstgöring på tidningen skrev han en bok om fyra personer som gjort extra starkt intryck på honom under åren som journalist. I boken ”Fyra livsöden från 1900-talets dövsverige” bjöd han på ett fantastiskt porträtterande och berättande om fyra olika personers upplevelse av att ha vuxit upp och levt som döv i början av 1900-talet. Lennart Tjärnström har med rätta kallats för dövrörelsens stjärnreporter.