Sten Ulfsparre – Nummer 18 (2005)

Sten Ulfsparre kommer från ett släktled med döva i flera generationer. Han växte upp i Svanön nära Kramfors i Ångermanland på 1930-talet.

Han började på dövskolan i Härnösand men kom därefter till den rikstäckande dövskolan i Örebro. Efter två års snickarutbildning i Vänersborg flyttade Sten hem. Efter en tid hemma i Kramfors med arbete på en guldsmedsfabrik flyttade Sten till Stockholm och arbetade som guldsmedselev hos en hovleverantör och fick bl a träffa kungahusets medlemmar. Samtidigt läste han svenska och tog igen en del kunskaper han missat i Örebro.

Sten Ulfsparre har utbildat flera döva i föreningskunskap – och han har varit verksam i föreningslivet i många år. På 1970-talet drev Sten tillsammans med Inger Ahlgren två teckenspråksprojekt på universitetet med döva barn och deras döva och hörande föräldrar.

Han var också med och drev på att riksdagen beslöt erkänna teckenspråket som dövas första språk år 1981. Lördagsskola ordnades för döva förskolebarn i Stockholm år 1977. Drygt två år senare på initiativ av universitetet bildades en förskola för döva barn på Skeppargatan i centrala Stockholm. 1983 startade Sten ett fyraårigt projekt om svenskspråksinlärning på teckenspråk tillsammans med en dövlärare. Sten Ulfsparre har betytt mycket för föräldrar med döva barn och inte minst för döva barns språkutveckling och det är med stor glädje SDR tilldelar honom Kruthmedalj nr 18.