Thyra Lindström – Nummer 24 (2017)

Med ett stort engagemang i Dövkyrkan och dövas rätt till Bibeln på teckenspråk, arbetade Thyra Lindström tillsammans med andra i projektet ”Bibeln på teckenspråk” 1998 till 2008. Projektets syfte var att döva skulle få tillgång till bibeltexterna på sitt första språk – svenskt teckenspråk. I projektets slutrapport återfinns citatet: ”När en människa får tillgång till bibeltexter på sitt hjärtas språk får också hon möjlighet att bli berörd på djupet. Sitt hjärtas språk som hon gläds och sörjer på, älskar och hatar på.” Thyra Lindström har också ett stort hjärta för föreningslivet, där hon varit aktiv i lokalföreningar, ungdomsförbundet, pensionärsförbundet och även suttit i SDR:s styrelse. Hon har varit verksam som teckenspråkslärare, på bland annat Kristinaskolan i Härnösand. Där Thyra Lindström finns, finns alltid en glädje och entusiasm som lätt sprids vidare.