Tyst Teater – Nummer 2 (1997)

Tyst Teater får SDR:s andra Guldtecken för sin mångåriga kulturella och konstnärliga insats inom dövområdet. I år firar Tyst Teater tjugo år som teatergrupp. Dessa tjugo år har skapat en självständig konstnärlig teatergrupp med ett eget språk, ett eget sätt att tala till publiken, oavsett om publiken är hörande eller inte.

Tyst Teater bildades 1977 och var då det första professionella teckenspråkiga teatersällskapet i Västvärlden. Genombrottet kom med föreställningen. På vinst och förlust, en pjäs som var en medveten satsning på teckenspråkig teater för både döva och hörande. Tyst Teater har genom att hålla fast vid sitt språk vidgat medvetenheten om rikedomen och uttrycksfullheten i teckenspråket. Namnet Tyst Teater har ibland varit missvisande, eftersom teckenspråkig teater är allt annat än tyst. Publiken är både döv och hörande. Att spela teater på ett ”tyst” språk som få kan, och ändå kommunicera med en publik som inte behärskar det språket, visar att teckenspråket både är ett eget språk och att teckenspråket fungerar som konstnärligt uttrycksmedel.

Tyst Teater har rest land och rike runt med bejublade föreställningar och 1994 klev man in på nationalscenen Dramaten med pjäsen Stormen Nu. Pjäsen blev utsedd till en av Sveriges bästa pjäser det året av Sveriges Teaterrecensenter. Andra föreställningar genom åren har bl a varit I väntan på Godot, Café Europa, ett debattinlägg om EG, Jubileet, Sagor från hela världen, Gin och Bitter Lemon, Shakespearean Hit Parade, Lilla Mahagonny och Inte jag – för döva öron.

Tyst Teater får SDR:s guldtecken nr 2 som grupp, men var och en av Vineta Lyxell, Gunilla Vestin-Wallin och Jianu Iancu får ett eget bevis för utmärkelsen.