Yvonne Modig – Nummer 19 (2013)

Yvonne Modig är en norrländsk eldsjäl som har gjort stora insatser för dövrörelsen i hela landet. Yvonne var styrelseledamot i SDR 1992 – 2009, de sista 7-8 åren som vice ordförande. Inom SDR var Yvonne pådrivande för satsningar för kvinno- och familjefrågor. Men det är framförallt för hennes stora engagemang för biståndsverksamhet som Yvonne får Guldtecken.

Yvonne har varit ordförande för Medelpads dövas förening i många år. Yvonne och MDF är en stor förebild för alla små dövföreningar, på grund av deras generösa och tålmodiga insats för döva i Laos. Långt efter det att annat stöd dragits in fortsatte Yvonne med medlemmarnas stöd och stor envishet att stödja döva i Laos, och det engagemanget har bidragit till att Laos idag har ett erkänt nationellt förbund.