Handlingsprogram 2018-2021

SDR:s handlingsprogram 2018-2021 är förankrat och beslutat av kongressen 2017. Målen har inspirerats av Agenda 2030 och de globala målen. Innehållet består också av motioner från våra regionala och lokala organisationer samt propositioner som kongressen beslutat om. 

» Inledning

» Starkare rätt till teckenspråk

» God hälsa och välbefinnande

» Minskad fattigdom

» Mer jämlikt samhälle

» Stark dövrörelse

Klicka på bilden för att ladda ned handlingsprogrammet.
Handlingsprogram 2018-2021

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-20
Uppdaterad: 2018-12-21