Dövstudieläger 5 maj, 2023

Dövstudieläger på Västanviks folkhögskola Dövstudieläger genomförs av Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Riksteatern Crea och DeafNexus den 19-22 juni på Västanviks folkhögskola. Målgrupp:
Läs mer

Förbundsmöte 2023 13 april, 2023

SDR har förbundsmöte den 16 till 18 juni på Västanviks folkhögskola i Leksand. Inbjudna är SDR:s distriktsorganisationer, anslutna organisationer och Västanviks folkhögskola. I samband med förbundsmötet genomförs
Läs mer

Remissvar om skyddsrum 4 april, 2023

SDR har lämnat ett remissvar på utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). En viktig förutsättning för dövas trygghet och delaktighet är att
Läs mer

Utbildningspolicy 23 mars, 2023

Utbildningspolicy  Alla döva barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Det innebär att varje döv elev oavsett skolform ska få så goda förutsättningar som möjligt
Läs mer

Framflyttad extra kongress 2023 23 februari, 2023

Förbundet har fått information från valberedningen att de inte har ett namnförslag till fyllnadsval av en (1) ledamot till förbundsstyrelsen till extra kongressen den 16 mars. Valberedningen
Läs mer

Familjeläger 2023 13 februari, 2023

2023-03-24 Lägervecka på Västanviks Folkhögskola 26 juni – 2 juli 2023 Arrangerad ideellt av grupperna CODA och DCODA i samarbete med SDR för familjer med döva föräldrar
Läs mer