Döva som egenföretagare 29 november, 2021

Döva som egenföretagare Christina Yalcin (2021-10-22) Jag fick avslag. Anledningen var att jag redan hade ett jobb trots att jag var tjänstledig på deltid. (Klicka på CC
Läs mer

Döva och meningsfull fritid 29 november, 2021

Dövas möjligheter till meningsfull fritid SDR genomför under hösten 2021 en kampanj för att belysa problemen med tolktjänsten i livets olika situationer genom att sprida personliga berättelser.
Läs mer

Remissvar om tillgänglig sjukvård 25 november, 2021

SDR har lämnat synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59. I vårt remissvar framgår bland annat följande: Sjukhus och
Läs mer

Projektledare sökes 24 november, 2021

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR söker en projektledare för ett treårigt projekt: DigiDöv – en digital guide för äldre döva, som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Detta projekt genomförs i samarbete
Läs mer

Lediga tjänster 23 november, 2021

Vill du arbeta för ett samhälle där teckenspråk är självklart? Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) driver frågor och väcker opinion för dövas mänskliga och demokratiska rättigheter. Vår organisation
Läs mer

SVT & TV-program på teckenspråk 23 november, 2021

Åsa Henningsson, förbundsordförande i SDR, ger en sammanfattning från ett möte med SVT Teckenspråk den 15 november. SDR har träffat chefen för SVT Minoritetsspråk, där teckenspråk ingår,
Läs mer

Remissvar om Tillgänglighetsdirektivet 15 november, 2021

 Lisa Åström sammanfattar SDR:s remissvar om ”Tillgänglighetsdirektivet”. Den europeiska tillgänglighetslagen som antogs av EU 2019 skall införas i nationell lag senast i juni 2022. SDR har
Läs mer