Handlingsprogram 2018-2021 9 april, 2021

SDR:s handlingsprogram 2018-2021 är förankrat och beslutat av kongressen 2017. Målen har inspirerats av Agenda 2030 och de globala målen. Innehållet består också av motioner från våra
Läs mer

Vårt idéprogram 9 april, 2021

 Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på
Läs mer

Testaments- och Donationsstiftelsen – Stadgar 9 april, 2021

Testaments- och Donationsstiftelsen – Stadgar 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse. 2. Stiftelsens ändamål Stiftelsens huvudsakligaändamål är: att främja vård av
Läs mer

SDR nära dig 8 april, 2021

Här kan du hitta din närmaste regionala eller lokala organisation eller fritidsanläggning som ägs och drivs av våra organisationer. Vill du komma i kontakt med oss på
Läs mer

Vårt arbete 8 april, 2021

SDR:s vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. Vi arbetar för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling
Läs mer

God hälsa och välbefinnande 8 april, 2021

God hälsa och välbefinnande  En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer ökar patientosäkerheten för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. I kritiska/akuta vårdsituationer utsätts ofta döva
Läs mer

Starkare rätt till teckenspråk 8 april, 2021

Starkare rätt till teckenspråk  Att ha tillgång till språk och fungerande kommunikation är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god
Läs mer

Kontakt 8 april, 2021

Kontakta oss Rissneleden 138, 174 57 Sundbyberg Besöksadress: Rissneleden 138, 6 tr E-post: sdr@sdr.org Bildtelefon: sdr@ectalk.se För samtal från taltelefon till bildtelefon – ring bildtelefoni.net på 020-28
Läs mer

Frågor och svar 8 april, 2021

 Här kan du hitta vanliga frågor och svar om döva, teckenspråk och vår organisation. SDR får ofta många frågor och har små möjligheter att svara på
Läs mer

Inledning till vårt handlingsprogram 8 april, 2021

Inledning SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska
Läs mer