Remiss om muntlig förhandling i domstol 15 maj, 2024

SDR har lämnat synpunkter genom ett remissvar om muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol. Vi är starkt positiva till arbetsgruppens förslag om att införliva videoinspelning, något vi tror
Läs mer

Remiss om register över utbildade tolkar 22 april, 2024

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag på nya föreskrifter om register över utbildade tolkar. Enligt Kammarkollegiets förslag ska Västanviks folkhögskolas tvååriga tolkutbildning för
Läs mer

Stöd SDR 15 april, 2024

Alla bidrag, små som stora, är viktiga! Tack vare ditt stöd kan Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, fortsätta arbetet för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten
Läs mer

Presentation av projektet Omvända världen 11 april, 2024

Presentation av projektet Omvända världen Projektet Omvända världen syftar till att sprida kunskap och öka förståelsen bland politiker och andra beslutsfattare om teckenspråkets betydelse för döva. Genom
Läs mer