Remissvar om förskola för alla barn 22 juni, 2021

 SDR välkomnar många av utredningens förslag, som syftar till att öka deltagandet i förskolan och stärka förskolans arbete med barns utveckling i svenska. SDR bestyrker vikten
Läs mer

Är du den vi söker? 17 juni, 2021

 Vill du arbeta med SDR:s intressepolitiska arbete? SDR driver frågor och väcker opinion om dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi letar nu en vikarie
Läs mer

Föreningssupport 14 juni, 2021

Föreningssupport Gruppmedlemmar Åsa Henningsson Henrik Sundqvist Stig Kjellberg Cathrine Björkstrand Handläggare Pontus Degsell E-post: foreningssupport@sdr.org  

Valberedningen 14 juni, 2021

Valberedningen Sammankallande/ordförande Curt Ljungberg Ledamöter Petra Eklund och Maria Sundholm Ersättare Johan S Wisser och Ragnar Veer E-post: vb@sdr.org