Förslag om UR:s framtid utan konsekvensanalys

Debattartikel på Altinget altinget.se/artikel/moderaternas-ur-forslag-riskerar-att-slaa-mot-sveriges-dova Moderaternas förslag om UR:s framtid saknar konsekvensanalys Finns det ett behov av Utbildningsradions (UR) verksamhet idag? Utbudet av filmer, nyheter och serier torde
Läs mer

Låt döva köra taxi i Sverige

 SDR  och Bolt i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten den 6 oktober 2021: Låt döva köra taxi i Sverige Idag får döva inte köra taxi, trots
Läs mer

Remissvar om ny socialtjänstlag

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anser att förslaget i sin övergripande helhet är bra, men det finns några nedslag som vi vill göra i utredningen utifrån vårt perspektiv.
Läs mer

Remissvar om en gemensam angelägenhet

SDR anser att förslagen som framkommer i sin övergripande helhet är bra, men vill uppmärksamma vissa punkter. Dövas möjligheter till fullt deltagande på arbetsmarknaden är avhängigt möjligheterna
Läs mer

Remissvar om Tillgänglighetsdirektivet

 Lisa Åström sammanfattar SDR:s remissvar om ”Tillgänglighetsdirektivet”. Den europeiska tillgänglighetslagen som antogs av EU 2019 skall införas i nationell lag senast i juni 2022. SDR har
Läs mer

Remissvar om taxiförarlegitimation

 SDR har lämnat ett långt remissvar på Transportstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation. Denna fråga är aktuell och har lyfts upp i olika
Läs mer

Uppföljning av taxiförarlegitimation

Transportsstyrelsen har nu presenterat de nya föreskrifterna rörande genomförande av prov för att ta taxiförarlegitimation. SDR svarade på remissen tidigare under hösten för att lyfta upp problemen
Läs mer

Remissvar om språkplikt

 SDR har svarat på promemorian “Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för försörjningsstöd”. Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov
Läs mer