Remiss om register över utbildade tolkar

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag på nya föreskrifter om register över utbildade tolkar. Enligt Kammarkollegiets förslag ska Västanviks folkhögskolas tvååriga tolkutbildning för
Läs mer

Vi har inte råd att förlora en minut till

Debattartikel i Altinget 28 september 2022 Till debattartikeln i Altinget Tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet har länge haft mycket allvarliga brister, särskilt inom arbetslivet. Dagens
Läs mer

Vårt remissvar om tolktjänsten

Dags för en förbättrad tolktjänst! Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Betänkandet om en Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
Läs mer

Uppdrag om litteratur på teckenspråk

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har begärt utökat uppdrag om teckenspråkig skönlitteratur. Deras uppdrag omfattar framförallt punktskrift, ljudböcker samt lättläst har även i sin uppdragsbeskrivning att ”främja
Läs mer

Remissvar om skyddsrum

SDR har lämnat ett remissvar på utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). En viktig förutsättning för dövas trygghet och delaktighet är att
Läs mer

Remissvar om nödkommunikation

SDR har lämnat synpunkter på föreslagna Föreskrifter om nödkommunikation från PTS. Vi har uppmärksammat följande två saker i föreskrifterna. Den första är att nödtjänsten, 112, ska kunna
Läs mer

Presentation av Magnus Nordström

Jag heter Magnus Nordström och arbetar hos SDR som projektledare för arvsfondsprojektet DigiDöv. Jag började arbeta här 1 mars och projektet pågår i tre år framåt. Ni
Läs mer

Tolkutredning avslutad

Isabella Hagnell Westermark ger en sammanfattning om processen fram till idag, vad SDR har lyckats med under utredningens arbete samt vad SDR är mindre nöjda med. Hon
Läs mer