Förslag om UR:s framtid utan konsekvensanalys

Debattartikel på Altinget altinget.se/artikel/moderaternas-ur-forslag-riskerar-att-slaa-mot-sveriges-dova Moderaternas förslag om UR:s framtid saknar konsekvensanalys Finns det ett behov av Utbildningsradions (UR) verksamhet idag? Utbudet av filmer, nyheter och serier torde
Läs mer

Låt döva köra taxi i Sverige

 SDR  och Bolt i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten den 6 oktober 2021: Låt döva köra taxi i Sverige Idag får döva inte köra taxi, trots
Läs mer

Information om SDR:s arbete med coronapandemin

SDR fortsätter vårt uppföljningsarbetet under coronakrisen och har fortsatt kontakt med bland annat SVT, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och regeringen hur de tillgängliggör viktig samhällsinformation.
Läs mer

SDR Studio: Tolktjänsten

SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt
Läs mer

Två nya medarbetare

 Här kommer en nyhet från SDR och vår verksamhet, som rullar på trots underliga tider och en pågående pandemi. SDR kommer att utöka personalgruppen med två
Läs mer

Seger i FN för Richard Sahlin!

 Förra veckan fattade FN beslut i fallet om Richard Sahlin som nekades anställning på Södertörns högskola med hänvisning till för höga tolkkostnader. Beslutet är till Richard
Läs mer