Projektledare till Omvända världen

Generalsekreterare Julia Kankkonen informerar att rekryteringen till en projektledartjänst är avslutad. Vi gav information före jul om att Postkodsstiftelsen beviljat SDR medel för projektet Omvända världen som
Läs mer

Remissvar om snabbare skolgång

Utbildningsdepartementet har presenterat promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på högre nivå. Tanken är att tillvarata potentialen
Läs mer

Uppdrag om litteratur på teckenspråk

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har begärt utökat uppdrag om teckenspråkig skönlitteratur. Deras uppdrag omfattar framförallt punktskrift, ljudböcker samt lättläst har även i sin uppdragsbeskrivning att ”främja
Läs mer

Bra start i livet – Policy

Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som
Läs mer

SDR Studio: Tolktjänsten

SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt
Läs mer