Remissvar om snabbare skolgång

Utbildningsdepartementet har presenterat promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på högre nivå. Tanken är att tillvarata potentialen
Läs mer

Uppdrag om litteratur på teckenspråk

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har begärt utökat uppdrag om teckenspråkig skönlitteratur. Deras uppdrag omfattar framförallt punktskrift, ljudböcker samt lättläst har även i sin uppdragsbeskrivning att ”främja
Läs mer

Bra start i livet – Policy

Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som
Läs mer

SDR Studio: Tolktjänsten

SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt
Läs mer

Remissvar om modersmålsundervisning

SDR har svarat på betänkandet “För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål”, SOU 2019:18. SDR stöder den stora utredningens förslag på åtgärder för att
Läs mer