Remissvar om förskola för alla barn

 SDR välkomnar många av utredningens förslag, som syftar till att öka deltagandet i förskolan och stärka förskolans arbete med barns utveckling i svenska. SDR bestyrker vikten
Läs mer

Remissvar om språkplikt

 SDR har svarat på promemorian “Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för försörjningsstöd”. Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov
Läs mer