Remissvar om snabbare skolgång 2 november, 2022

Utbildningsdepartementet har presenterat promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på högre nivå. Tanken är att tillvarata potentialen
Läs mer

Diskriminering att neka inseminationsbehandling 17 oktober, 2022

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har följande gemensamma information att ge om det fall där en enskild individ nekats fertilitets/inseminationsbehandling. Målsägande har ett
Läs mer

Therese Rollvén i ny roll 10 oktober, 2022

Julia Kankkonen, SDR:s generalsekreterare ger information från förbundskansliet: Therese Rollvén har arbetat hos oss som projektledare under två år och har exempelvis arbetat med SDR:s kongress 2021,
Läs mer

Magnus Ryttervik har avgått 4 oktober, 2022

Magnus Ryttervik, ledamot i SDR:s förbundsstyrelse, har meddelat att han lämnar sitt styrelseuppdrag från och med den 30 september 2022. Han hälsar att han önskar att han
Läs mer

Vi har inte råd att förlora en minut till 28 september, 2022

Debattartikel i Altinget 28 september 2022 Till debattartikeln i Altinget Tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet har länge haft mycket allvarliga brister, särskilt inom arbetslivet. Dagens
Läs mer

Dövas dag lockar 400 döva till Uppsala 19 september, 2022

Pressmeddelande av SDR och Uppsala Läns Dövas Förening 2022-09-19: Efter två pandemiår samlas äntligen döva och teckenspråkiga på Dövas Dag i Uppsala som genomförs under helgen 23
Läs mer

DigiDöv-guider startar i höst 5 juli, 2022

I höst startar verksamheten med DigiDöv-guider runt om i Sverige. Innan starten kommer vi att gå ut med information om var de finns. DigiDöv-guiderna kommer att hjälpa
Läs mer