Vårt idéprogram 23 mars, 2017

 Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på
Läs mer

Forskningspolitiskt program 15 september, 2014

 Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk ska utvecklas och ha en tydlig plats inom forskningsvärlden. Vikten av forskning har stor betydelse för att öka kunskapen om
Läs mer