Bistånd

Bistånd
2-åriga Angel är döv och får inte lära sig sitt språk – bolivianskt teckenspråk – precis som många andra döva barn i Bolivia. 37 språk är erkända i Bolivia, men inte det bolivianska teckenspråket som är det femte vanligaste språket i landet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakta
* 9 av 10 barn med funktionsvariationer i utvecklingsländer går inte i skolan. (Unicef)
* 20 % av världens fattigaste människor har funktionsvariationer. (FN)
* 95 % av den döva befolkningen i Bolivia kan inte läsa och skriva. (Myright)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SDR deltar i utvecklingssamarbeten i syfte att förstärka dövkulturen i andra delar av världen och utveckla starka dövorganisationer samt medvetandegöra döva om sina mänskliga rättigheter. Det handlar till stor del om solidaritet med döva i andra länder.

Projekten kan ha fokus på att stärka teckenspråkets ställning i de olika länderna genom erkännanden. Andra frågor som projekten jobbar med är att ge döva möjligheter till utbildning och arbete samt att utveckla dövas identitet och självkänsla. Samarbetet ska leda till att skapa möjligheter för dövorganisationer att organisera sig och etablera sig i samhället. För tillgänglighet krävs en fungerande tolkservice.

Förbundet har en biståndsgrupp som består av representanter från föreningar som har både nationella och lokala biståndsprojekt och SDR. Gruppens kontaktperson är Mimount Tebibel, styrelseledamot i SDR:s förbundsstyrelse. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I biståndsgruppen finns representanter från Stockholms Dövas Förening (SDF) och Dalarnas Dövas Förening (DDF) som bedriver varsitt projekt i Nepal. SDF samarbetar med den regionala organisationen Deaf Association of Kailali (DAOK) och DDF med den nationella organisationen National Federation for the Deaf Nepal (NDFN).

Vårt biståndsarbete drivs i aktivt samarbete med MyRight. » www.myright.se


SDR bedriver för nuvarande följande projekt:

Bolivia
Samarbetsorganisation: Federacion Boliviana de Sordos (FEBOS).
Projekttid: 2014 till 2021.

Mål:
- Att få bolivianskt teckenspråk erkänt som landets 37:e språk.
- Att starta lärarutbildning för både dövlärare och teckenspråkslärare.
- Att starta tolkutbildning.

SDR bedriver biståndsprojekt i Bolivia med målet att få det bolivianska teckenspråket att bli erkänt som det 37:e språket i landet. Tack vare bland annat det teckenspråkslexikon som togs fram 2017 är vi närmare det målet. Under vårt samarbete har FEBOS fått flera regionala och lokala dövföreningar runt om i landet. År 2017 fanns det 9 föreningar och det ökades till 16 under 2019. Tre av dem befinner sig i avlägsna platser i djungeln.

Kontaktperson: Lars-Gunnar Möllefors

- - - - - - - - - - -

Sri Lanka
Samarbetsorganisation: Sri Lanka Central Federation of the deaf (SLCFD)

Projekttid: 2018 till 2021 (samarbetet påbörjades 2014 och projektet har därefter förlängts).

Mål:
- Utveckling av och stöd till SLCFD.
- Erkännandet av teckenspråk.
- Support till döva kvinnor i landet som är en utsatt grupp, genom DWA (Deaf Women Association).

Arbetet för att få teckenspråket erkänt av regeringen fortsätter. En framgång under 2019 var att de två största presidentkandidaterna inför presidentvalet i november medverkade i manifestationen för ett juridiskt godkännande av teckenspråk. Det finns nu 27 dövföreningar på Sri Lanka. Inom ramen för samarbetet stärker SDR tillsammans med SLCFD också DWA som är en organisation för landets döva kvinnor samt ungdomsförbundet DYA (Deaf Youth Association).

Kontaktperson: Kerstin Olsson

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-06-02
Uppdaterad: 2020-06-02