Norsk teckenspråkskonferens

Lisa Åström och Ola Lundström från SDR deltog på konferensen “How sign language matters” (”Teckenspråk är viktigt”) i Oslo, Norge. Konferensen anordnades av OsloMet, universitetet i Oslo.
Läs mer