Utmärkelser

SDR delar ut utmärkelser i samband med kongressen vart fjärde år. Idén till utmärkelser kommer från förbundsstyrelsen.

Kruthmedaljen delas ut till personer som gjort stora insatser för döva.

Kruthmedaljen 2017
Lars Wallin, Gunilla Preisler, Sven-Erik Malmström

Kruthmedaljen 2013
Josette Bushell-Mingo, Gunnar Hellström, Christa Ekholm, Gunnel Backenroth

Kruthmedaljen 2009
Lars-Åke Wikström, Christer Degsell, Gum Anders Andersson (postumt, avled 2008), Kristina Svartholm, Beata Lundström

Kruthmedaljen 2005
Olga Svensson Richter,  Sten Ulfsparre,  Karl-Erik Karlsson,  Britta Hegethorn (postumt, avled 2005)

Kruthmedaljen 2002
Gunnel Sträng, Anne-Marie Wikström, Lars Ohlsson, Alma Abrahamsson (postumt, avled 1977)

Kruthmedaljen 1999
Börje Edwall, Barbro Carlsson, Astrid Fredriksson

Kruthmedaljen 1997
Bengt-Olov Mattsson

Kruthmedaljen 1995
Inger Ahlgren, Bo Carlsson, Göte Hanson

Kruthmedaljen 1992
Åsa Hammar, Osvald Dahlgren, Brita Bergman

Kruthmedaljen 1989
Nr 1 Lars Kruth

Lars-Åke Wikström International Award delas ut till personer som gjort stora internationella insatser inom dövrörelsen.

Lars-Åke Wikström International Award 2017
Markku Jokinen

Lars-Åke Wikström International Award 2013
Knud Søndergaard, Asger Bergmann
Kongressen 2009 beslöt att "International Award" ska heta "Lars-Åke Wikström International Award".

International Award 2009
Kerstin Kjellberg, Bengt Lindqvist

International Award 2005
Dominic Ouma Majiwa

International Award 2002
Liisa Kauppinen

International Award 1999
Birgitta och Uldis Ozolins

International Award 1997
Yerker Andersson

Guldtecknet delas ut till personer som gjort mångåriga insatser inom dövrörelsen.

Guldtecknet 2017
Lennart Tjärnström, Karin Rönnmark, Per Eriksson, Thyra Lindström, Per-Thomas Örlegård

Guldtecknet 2013
Filip Burman och Mindy Drapsa, Yvonne Modig, Gull-Britt Engdahl

Guldtecknet 2009
Teckenlådan, Gunnel Linde, Ingvar Edwall, Karl-Gösta Sjöberg, Ulla Wittesjö

Guldtecknet 2005
Johnny Schelander, Ingvar Johansson, Gert Nilsson, Ulla-Bell Thorin

Guldtecknet 2002
Roland Lundström, Manne af Klintberg, Gunilla Wågström Lundquist

Guldtecknet 1999
Anneli Örlegård, Lars-Erik och Christina Lundh, Arne Lundquist

Guldtecknet 1997
Tyst Teater

Guldtecknet 1995
Christer Liljevahl

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-05-16
Uppdaterad: 2017-06-20